Znalecký posudek č. 1886/14/2015 – aktualizace 30. 3. 2015 posudku č. 1813/71 ze dne 19. 8. 2014 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. - náklady na odstranění nedostatků FVE Saša - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 31. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Pracnost na odstranění nedostatků z protokolu ERU je menší než týdenní pracovní doba tří pracovníků.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1813/71/2014 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění Nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 31. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 31 tis. Kč a představují 0,0063 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků).

Podle nepatrného podílu nákladů na odstranění nedostatků, v porovnání s náklady na pořízení celé FVE (0,0063 %), zpracovatel znaleckého posudku považuje z ekonomického hlediska FVE Zdeněk - Sun s.r.o. k 31. 12. 2010 za dokončenou.