Znalecký posudek č. 24/14 ze dne 11. 12. 2014 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou k okruhu otázek pro FVE Zdeněk - Sun a Saša – Sun

V souladu s obsahem odpovědí na znalecký úkol a s odvoláním na závěrečné závazné stanovisko znalce, znalec dospěl k následujícímu závěru:

Zjištěné nedostatky pracovníků ERÚ ve dnech 20. 12. 2010 a 31. 12. 2010 jsou dle názoru znalce z odborného hlediska irelevantní a v žádném případě tyto „závady“ nemohly mít vliv na bezpečnost a provozuschopnost FVE.