Analýza právní úpravy týkající se připojování fotovoltaických elektráren k distribuční síti s ohledem na otázky míry dokončení elektrárny včetně komparace německé a české právní úpravy ze dne 15. 10. 2015, kterou zpracoval Philip Smitka, advokát, c/o Noerr, Na Poříčí 3a, Praha 1.

Analýza, kterou zpracoval Philip Smitka, se zabývá otázkou, zda z hlediska českého práva existoval k 31. 12. 2010 pro udělení licence požadavek úplného dokončení fotovoltaické elektrárny jakožto díla bez veškerých vad a nedodělků, zda požadavek úplného dokončení fotovoltaické elektrárny vyplýval ze zákona, a to s ohledem na stanovení rozhodného dne pro určení sazby výkupního tarifu k 31. 12. 2010 z německé právní úpravy, a zda mohlo nečekané snížení výkupních cen na přelomu 2010/2011 porušit oprávněné očekávání investorů, kteří zahájili své projekty v důsledku jim slíbené výkupní ceny, a to zejména vzhledem k aktuální judikatury anglického vrchního soudu (High Court - Queenś Bench) ze dne 9. 7. 2014 a následné potvrzení tohoto rozsudku odvolacím soudem (Court of Appeal – Civil Division) ze dne 28. 4. 2015.