Odborné vyjádření k závěrům znaleckého posudku č. 12/15 p. Jiřího Fialy ze dne 22. 6. 2015 k některým otázkám revizí elektrického zařízení ze dne 3. 9. 2015 zpracované doc. Ing. Petrem Mastným, Ph.D.

Revizní zprávy vypracované Vladimírem Čimperou ve dnech 1. – 4. 12. 2010 a 2. – 5. 12. 2010 zpracovávaly pouze část týkající se slaboproudých rozvodů předmětných FVE (kontrola souladu s projektem, prohlídka a měření izolačních odporů na zařízení bez napětí). Tyto zprávy nelze považovat za Výchozí revizní zprávy. Na výrobně tohoto typu (FVE) jsou v průběhu výstavby vyhotoveny revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace (silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, datové rozvody a další v souladu s realizací a dokončením jednotlivých částí elektroinstalace), které následně v souhrnu tvoří celou Výchozí revizní zprávu.

Na základě vlastních zkušeností a odbornosti zpracovatel konstatuje, že závěry uvedené ve znaleckém posudku p. Jiřího Fialy č. 12/15 ze dne 22. 6. 2015 jsou zcela správné a plně se s těmito závěry ztotožňuji.