Znalecký posudek č. 7/2013 ze dne 4. 7. 2013 zpracovaný soudním znalcem Ing. Květoslavem Mikulenkou – technické posouzení FVE Saša - Sun, Zdeněk - Sun

Na základě prostudování spisových materiálů a šetření na místě FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o. dospěl znalec k těmto skutečnostem:

Na základě těchto skutečností dospěl znalec k závěru že FVE Saša - Sun s.r.o. a FVE Zdeněk - Sun s.r.o. byly k datu 31. 12. 2010 schopny bezpečného provozu, fotovoltaické elektrárny byly ve zkušebním provozu a splňovaly požadavky na bezpečnost práce, to znamená, že obě FV elektrárny Saša - Sun s.r.o. a FVE Zdeněk - Sun s.r.o. byly ve vyhovujícím technickém stavu a bylo je možné provozovat.