Znalecký posudek č. 1911/39/2015 ze dne 2. 7. 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – porovnání závěrů znaleckého posudku č. 152-06/2015 ze dne 1. června 2015, který zpracoval znalecký ústav PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. se závěry znaleckých posudků č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 zpracované znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. a vyjádření se k vlivu informací uvedených v dokumentu s názvem „Inventarizace dodávek a montáž FVE Saša Sun, Zdeněk Sun“ ze dne 23. 11. 2010, 30. 11. 2010 a 4. 12. 2010.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Ačkoliv se znalecký posudek č. 152-06/2015 ze dne 1. června 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. primárně zabývá odpověďmi na jiné otázky, než znalecké posudky č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 (oba ze dne 30. 03. 2015) zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. (rozdíly, resp. doplnění zjištění, která s rozdílností zadání těchto posudků plynou, jsou blíže popsány v kapitole 2.1.2 Zjištěný stav), lze s ohledem na skutečnosti uvedené výše v rámci kapitoly 2.1.2 Zjištěný stav konstatovat, že závěry znaleckého posudku č. 152- 06/15 ze dne 1. června 2015 zpracovaného znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. jsou v souladu se závěry znaleckých posudků č. 1886/15/2015 a č. 1887/15/2015 zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o.

Informace uvedené v dokumentech „Inventarizace dodávek a montáží FVE Saša - Sun, Zdeněk - Sun“ ze dne 23. 11. 2010, 30. 11. 2010 a 04. 12. 2010 nemají na závěry uvedené ve znaleckých posudcích dříve zpracovaných znaleckým ústavem PROSCON s.r.o. žádný vliv.