Znalecký posudek č. 588 ze dne 16. 4. 2015 zpracovaný Ing. Vladimírem Šefrnou, CSc.,MBA – posouzení stavu FVE Saša - Sun a Zdeněk - Sun v době prováděné kontroly na základě pořízeného filmového dokumentu

Znalec došel k tomuto závěrečnému stanovisku: